MS zapowiedzial game pass…

MS zapowiedzial game pass ultimate, połączenie GP z goldem. Cena ma oscylować w granicach 15 USD.
#xboxone